Open School
 

學士

互聯網科技榮譽電腦學學士


香港公開大學

學士 4年 全日制 大學正評估2017年度第一學年的學費,有待確定並預計於2016年11月下旬公佈


學士

電子及電腦工程學榮譽工學士


香港公開大學

學士 4年 全日制 大學正評估2017年度第一學年的學費,有待確定並預計於2016年11月下旬公佈


高級文憑

流動應用程式開發及雲端服務高級文憑課程


香港中文大學 - 專業進修學院

高級文憑 2年 全日制 52,920
$450 保證金須與第一期學費同時繳交 學費尚待大學審批


高級文憑

資訊保安高級文憑


香港大學 - 香港大學附屬學院

高級文憑 2年 全日制 57,000
* 學費按學年檢討


高級文憑

數碼營銷高級文憑


職業訓練局

高級文憑 2年 全日制 30,800
學費水平每年均會予以檢討。