Open School
 

學士

護理學榮譽學士(精神科)


香港公開大學

學士 5年 全日制 大學正評估2017年度第一學年的學費,有待確定並預計於2016年11月下旬公佈


學士

獸醫學學士


香港城市大學

學士 6年 全日制 120,000


學士

應用老年學科學(榮譽)學士


東華學院

學士 4年 全日制 75,938
學生須根據每個學期所修讀的學分數目而繳交相應的學費。


學士

醫療化驗科學(榮譽)理學士


東華學院

學士 4年 全日制 119,680
學生須根據每個學期所修讀的學分數目而繳交相應的學費。上列之每年學生為全期學費的平均數目以供參考。有關指定專業/界別課程資助計劃下的學費,請瀏覽http://www.twc.edu.hk/sssdp


學士

放射治療科學(榮譽)理學士


東華學院

學士 4年 全日制 129,030
學生須根據每個學期所修讀的學分數目而繳交相應的學費。上列之每年學費為全期學費的平均數目以供參考。有關指定專業/界別課程資助計劃下的學費,請瀏覽http://www.twc.edu.hk/sssdp