Open School
 

高級文憑

市場推廣及廣告學高級文憑課程


嶺南大學 - 嶺南大學持續進修學院

高級文憑 2年 全日制 51,500
學費或會作出調整


高級文憑

廣告及市場傳播高級文憑


職業訓練局

高級文憑 2年 全日制 54,400
學費會每年檢討。