Open School
 

學士

英語研究榮譽學士


香港公開大學

學士 4年 全日制 大學正評估2017年度第一學年的學費,有待確定並預計於2016年11月下旬公佈


學士

文化及創意產業(榮譽)文學士


恒生管理學院

學士 4年 全日制 77,400