Open School
 

高級文憑

國際物流管理高級文憑


香港理工大學

高級文憑 2年 全日制 HK$31,575 (每學年)


高級文憑

服裝及紡織學高級文憑組合課程


香港理工大學

高級文憑 2年 全日制 HK$31,575 (每學年)


高級文憑

多媒體設計與科技高級文憑


香港理工大學

高級文憑 2年 全日制 HK$31,575 (每學年)


高級文憑

建築科技及管理學高級文憑(測量)


香港理工大學

高級文憑 2年 全日制 HK$31,575 (每學年)